Entangled Body / Wander Eikelboom en Marcel van Brakel

Wander Eikelboom werkte in 2016-2017 als onderzoeker bij het lectoraat Autonoom Maken, in samenwerking met Marcel van Brakel (lectoraat Mensgericht Creëren).  In The Entangled Body kun je een ‘datadouble’ van jezelf maken die je niet kunt zien, maar alleen kunt voelen. Een EEG-headscan leest emoties uit je brein en zet ze om in data, die vervolgens via geavanceerde mid-air haptic touch technologie voelbaar worden. Met je vingertoppen voel je je emoties bewegen in de lucht voor je en kun je een dialoog aangaan met je brein. De installatie is opgebouwd op STRP-festival (Eindhoven, maart/april 2017) maar kampte met technische problemen.

Looptijd: april 2016 – april 2017

Onderzoeksvraag: Hoe kan een expressie van onze perceptie van de werkelijkheid als dynamische handeling ontworpen worden op zodanige wijze dat de interactie betekenisvol is?

In dit project werden gedurende het onderzoeksjaar met veel partijen verbinding gelegd, onder andere via participatie in een Brainhackathon in Waagsociety (2016) en via samenwerking met het Donders Instituut voor brein, cognitie en gedrag.
Het doel was een installatie te ontwerpen waarbij de gesteldheid van de bezoeker, gemeten op basis van breinactiviteit (EEG), tot een 3-dimensionele vorm leidde die middels ultrasoon geluid op de handen van de bezoeker geprojecteerd werd. De hypothese was dat het aftasten van deze vorm vervolgens invloed zou hebben op de gesteldheid, waardoor er een feedbackloop ontstaat waarin expressie en gesteldheid elkaar continue beïnvloeden. Dit scenario werd gerealiseerd in samenwerking met studenten van CMD Breda. De installatie is gepresenteerd op STRP-festival (Eindhoven, maart/april 2017). Wander is in april 2018 een nieuw onderzoek gestart in het lectoraat Autonoom Maken.