Situated Design Methods / Barbara Asselbergs

In dit project doet Barbara Asselbergs binnen het lectoraat Mensgericht Creëren onderzoek naar vernieuwing in het ontwerponderwijs. Derdejaars studenten van de opleiding Grafisch|Ruimtelijk Ontwerp van AKV|St.Joost voeren een praktijkstudie uit in Breda. In samenwerking met de afdeling stedelijke ontwikkeling van de gemeente Breda wordt jaarlijks een ruimtelijk probleem aangepakt door de studenten, gebruik makend van de gesitueerde ontwerpmethode. wordt in het studiejaar 2018-2019 voor de derde maal uitgevoerd. Er wordt nu ook gepoogd een gelijksoortige samenwerking met de gemeente Den Bosch op te zetten. Er werken drie docenten mee in het project en een externe onderzoeker.
De ontwerpopdracht start met een probleempresentatie door de gemeente. De afronding is een tentoonstelling van alle ontwerpvoorstellen van de studenten die door vertegenwoordigers van de gemeente bezocht kan worden. Barbara presenteerde in 2018 een paper waarin zij de waarde van situated design, de implementatie in het onderwijs en de samenwerking met de gemeente evalueert.

Gestart in april 2016, lopend onderzoek.

Onderzoeksvraag: Wat moeten ruimtelijke en grafische ontwerp studenten leren om ‘gesitueerde ervaringen’ te creëren?

Barbara onderzoekt binnen het thema Design in Context met haar studenten in een groot stedelijke context. Heel concreet werkt zij samen met Gemeente Breda aan gebiedsontwikkeling bij het Corbiongebied (voormalig industrieterrein van de CSM suikerfabriek) dat braak ligt. Studenten hebben het veldonderzoek uitgevoerd, begeleidt door extern onderzoeker Cindy van Rees en door drie docenten van de opleiding grafisch|ruimtelijk. Barbara heeft dat studieproces geanalyseerd en via interviews onderzocht welke werkwijzen er door studenten worden toegepast en wat de effecten van die keuze zijn op het ontwerpresultaat. Deze analyse leidde tot een paper dat tijdens de ELIA Academy in London (2017) gepresenteerd werd. In september 2018 werd door Barbara een paper gepresenteerd op de conferentie Balance-Unbalance 2018 in Rotterdam met de inzichten uit de tweede pilot. De conclusies uit deze papers leidde tot de doorontwikkeling van de onderwijskeuzemodule Design in Context, die dit lopend schooljaar voor de derde keer wordt aangeboden en uitgebreid werd met nieuwe stedelijke gebieden in Breda en Den Bosch. Dit onderzoeksproject heeft tevens geleid tot diverse publieke presentaties, onder andere in de vorm van een expositie van ontwerpresultaten in Electron Breda en een studentenworkshop binnen Studium Generale 2017: https://studiumgenerale2017.avans.nl/avans_class/beeld-op-straat/

Barbara Asselbergs is onderzoeker bij het lectoraat Mensgericht Creëren en coördinator van de opleiding Grafisch|Ruimtelijk Ontwerp bij AKV|St.Joost.

Loopbaan

Barbara Asselbergs is afgestudeerd aan AKV|St.Joost en voltooide daar ook haar Master. Zij gaf eerder gastlessen in visuele communicatie en sociaal ontwerp aan onderwijsinstellingen, zoals Academie Minerva in Groningen, Modern International Art & Design Academy in Chongqing in China, Vega School: Design, Marketing & Branding Degrees in Durban in Zuid-Afrika en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 
Naast haar werk in het onderwijs is ze gespecialiseerd in Social Design en mede-eigenaar van ontwerpstudio DesignArbeid. Dit is een studio die zich bezighoudt met de vraag hoe we steden leefbaar houden. Hoe burgers daar zelf invloed op kunnen uitoefenen en welke bijdrage nieuwe media en technologie kunnen leveren. 

Onderzoek

Voor het lectoraat Mensgericht Creëren onderzoekt Barbara in het project Design in Context I wat een ruimtelijk of grafisch ontwerper dient te kunnen en weten om vanuit een ‘gesitueerde’ houding te creëren. In samenwerking met de gemeente Breda en het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek is een opdracht ontwikkeld om samen met studenten aan de slag gaan met ontwerpprocessen in stedelijke gebieden. Op basis van de ervaringen die studenten opdoen in het onderzoek toetst Barbara hun kennis en skills in de ontwerppraktijk.