Studium Generale

Studium Generale is een jaarlijks eendaags evenement voor studenten van AKV|St.Joost, CMD Breda en CMD Den Bosch. Het programma wordt sinds 2017 georganiseerd vanuit Caradt en is opgebouwd uit een gebalanceerd aanbod van lezingen en workshops. De kenniskringleden van de Caradt-lectoraten kunnen via Studium Generale hun onderzoek aan de studenten presenteren en die studenten kennis laten maken met het lectoraatsonderzoek op een actieve onderzoekende manier.

Tijdens de eerste editie in 2017 met de titel Into the Wild onderzochten studenten samen met kunstenaars, ontwerpers en docenten hoe de context van een academie zowel beperkingen opwerpt als mogelijkheden biedt om betekenis te geven aan de wereld buiten de academiemuren. In interdisciplinaire groepen gingen studenten  op veldonderzoek of leerden van professionals hoe zij “in het wild” werken. 

Tijdens de tweede editie De koppige maker in 2018 was de vraag of koppige ontwerpers meer kunnen zijn dan hippe decorateurs of slimme ‘solution monkeys’. En of koppige kunstenaars een rol van betekenis kunnen spelen buiten de eigen vertrouwde omgeving van culturele presentatiepodia.