Tactile Interfaces / Antal Ruhl

Dit is een onderzoek naar een interface waarmee je voelend kunt zien. Antal Ruhl voert in het lectoraat Mensgericht Creëren empirisch onderzoek uit via de vervaardiging van werkende prototypen. Het onderzoek is complementair aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied door de ervaringsgerichte design research aanpak. Er wordt daartoe samengewerkt met Tilburg University. In de loop van 2017 zijn twee prototypes ontwikkeld die werden getest in verschillende gebruikssituaties. Door kunstenaars en ontwerpers tijdens het STRP festival in Eindhoven en bij V2_ in Rotterdam. En tenslotte door studenten tijdens het Caradt Studium Generale in Den Bosch. In het eerste onderzoeksjaar hebben de ontwikkelde interfaces vooral een faciliterende rol gespeeld; de interfaces maakten tactile vision voor kunstenaars toegankelijk  als toolkit, zodat zij er nieuwe ervaringen mee kunnen creëren. In het huidige onderzoeksjaar ligt de focus op langdurig ononderbroken gebruik van een tactile vision interface.
Studenten van de opleiding CMD Den Bosch fungeren als testpersonen.

Gestart in november 2016, lopend onderzoek.

Onderzoeksvraag: Wat kan designonderzoek gericht op tactile interfaces ons leren over actieve benaderingen van menselijke perceptie?

Dit is onderzoek naar een interface waarmee je voelend kunt “zien”. Het blijkt dat “zien met de huid” als een hele nieuwe sensorische ervaring beleefd wordt.
Kunstenaars vinden dat een interessant gegeven, maar hebben geen toegang tot de technologie die nodig is om een dergelijke ervaring te bewerkstelligen. Een van onze doelstellingen is om tot een toolkit te komen waarmee we het werken met deze ervaringen open stellen voor kunstenaars. In de experimenten zie je dat je vrij snel een rudimentair beeld van je omgeving kunt krijgen. Je “ziet” obstakels, pilaren, deuropeningen, etc. Ons onderzoek richtte zich aanvankelijk op fijnere nuance in de ervaring, omdat het signaal binair is (aan/uit). Die nuance is in een nieuwe variant van de apparatuur (werkend met vibratie) wel ingebracht; je kunt dan in grijstonen “zien”. Vervolgens werd op basis van gebruikersfeedback (oa. Kunstenaars die deelnamen aan workshops met de interface) de stap gemaakt naar een meer modulair system, zodat kunstenaars meer vrijheid hebben om artistieke ervaringen te creeren.

Er zijn twee events georganiseerd; een masterclass op het STRPfestival en een meet-up bij V2_. In die events zochten gebruikers van onze apparatuur naar toepassingen in hun praktijk. Dat leverde boeiende resultaten op, zoals scenarios voor artistieke ervaringen, maar ook concepten voor praktische toepassingen zoals een zintuig voor de fysieke afstand tot een geliefde.
Antal publiceerde met de lector een paper over het openstellen van sensory augmentation technologie voor de kunsten en ontving daar een award voor “best research work in progress” op de Twelfth International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interactions (TEI 2018). Antal neemt tevens deel aan het SAPS-project (SIA-KIEM) van Caradt/MC.

Antal Ruhl is onderzoeker bij het lectoraat Mensgericht Creëren en docent bij de opleiding Communication & Multimedia Design.

Loopbaan

Van oorsprong is Antal Ruhl industrieel productontwerper. Hij richtte zich na zijn master Media Technology aan de Universiteit Leiden meer op het doen van onderzoek door het creëren van custom interactieve tools. Vervolgens ontwikkelde hij zich steeds meer in de richting van het ontwerpen en maken van interactieve installaties voor evenementen, festivals en merken. 

Sinds 2013 werkt Antal als docent bij de opleiding Communication & Multimedia Design van Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Hij is verantwoordelijk voor het onderwijs gericht op de ontwikkeling van interactieve installaties. Door in een vroeg stadium van het ontwerpproces gebruik te maken van prototyping-technieken als 3D printen, lasersnijden, elektronica en software kan er snel een realistisch beeld gevormd worden van de mogelijkheden. Daarbij staat interactie centraal en speelt technologie slechts een faciliterende rol. Doordat er meteen wordt getest, ontstaan er snel verbeterde iteraties van het product.

Naast zijn werk als docent is hij zelfstandig productontwerper en ontwikkelt hij interactieve installaties voor verschillende opdrachtgevers.

Onderzoek

Antal houdt zich binnen het lectoraat bezig met de ontwikkeling van een tactiele interface. Deze interface stelt ons in staat om ervaringen die door zicht en geluid worden gedomineerd uit te breiden naar voelbare tactiele prikkels. Niet om zicht te vervangen, maar juist om samen te werken en de visuele ervaring te verrijken.

Hij experimenteert met het combineren van meerdere zintuiglijke waarnemingen waardoor deze zich langzaam ontwikkelen tot een bruikbare ervaring.

Door zijn achtergrond als ontwerper en empirisch onderzoeker combineert Antal interactieve ervaringen met experimenteel onderzoek. In een eerder project stuurde hij stroom door het evenwichtsorgaan van een gebruiker waardoor hij het evenwicht van diegene beïnvloedde. Hij onderzocht daarmee of we het natuurlijk evenwicht van de gebruiker konden verbeteren of manipuleren.