The Self as an Infrastructure in Process / Philippine Hoegen

Dit is artistiek onderzoek uitgevoerd door Philippine Hoegen binnen het lectoraat Autonoom Maken. Via literatuurstudie en praktische experimenten met performance kunst worden vragen over intermenselijke relaties in verband gebracht met actuele discussies over autonomie en persoonlijkheid. Philippine startte haar project met een extra-curriculaire performance werkgroep van ongeveer 30 studenten en medewerkers van Avans Hogeschool. In het tweede onderzoeksjaar ontstond een scala van performances, interviews, lezingen en teksten onder de titel What Happened? De bevindingen werden aan een internationaal gezelschap van kunstdocenten gepresenteerd in 2017 in London tijdens de ELIA-conferentie (European League of Institutes of the Arts) en op ELIA 2018. De resultaten van het onderzoek van Philippine werden verwerkt in workshops voor studenten: Fortress Undo op Studium Generale 2017 en the Many Machine in 2018. In 2019 wordt gewerkt aan een integraal afrondend project met een publicatie, een performance en een discursief event, waardoor de onderzoeksbevindingen worden overgedragen aan het werkveld.

Gestart in februari 2016, lopend onderzoek.

Research question: The central preoccupation of this research is to explore, through a theoretical research and a performative practice, unstable notions of ‘self’ and ‘other’, in relation to the current discourse on personhood and on autonomy.

In haar eerste onderzoeksjaar (2016) stelde Philippine een extra-curriculaire  werkgroep  samen van ongeveer 30 studenten en docenten uit diverse opleidingen. Deze groep kwam regelmatig bijeen waarbij Philippine middels groepsperformance opdrachten vragen stelt en beantwoordt over eigen identiteit, kunstenaarschap, gender, etc. Publieke performances zijn zowel onderdeel van de methode als resultaat in haar onderzoek (praktijk).
Zij schrijft over haar bevindingen (theorie) en brengt de resultaten terug in het onderwijs (discursief), via eerder genoemde werkgroep, via Studium Generale (2017 en 2018) en via performatieve research sessions, dit jaar 9 sessies met Avansstudenten in Onomatopee in Eindhoven. Een goed voorbeeld van hoe zij studenten in haar onderzoek betrekt en dat zowel voor hen als voor je eigen onderzoek productief maakt, is haar opbrengst van Studium Generale 2017. Online via: https://studiumgenerale2017.avans.nl/avans_class/fortress-undo/

Philippine heeft ook op ELIA Academy (London, 2017) een presentatie gegeven. In april 2018 presenteerde Philippine haar onderzoek op University of Plymouth (International Conference on Artistic Research), in juli 2018 op de conferentie Narrative Matters (Universiteit Twente) en van september tot oktober 2018 is zij onderdeel van een duo-show in Onamatopee, Eindhoven. Zij wisselt via geschreven teksten met de lector van gedachten.
Resultaten van Philippine’s onderzoek worden gepresenteerd in een boekpublicatie, die in 2019 wordt uitgegeven door Onomatopee (Eindhoven).

Philippine Hoegen is onderzoeker bij het lectoraat Autonoom Maken. Daarnaast is ze docent bij AKV|St.Joost.

Loopbaan

Philippine Hoegen is een kunstenaar, ze woont afwisselend in Brussel en Amsterdam. Ze studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, het Piet Zwart Institute in Rotterdam en APASS in Brussel. In haar meerduidige praktijk houdt ze zich o.a. bezig met object en persoon (‘objecthood’ en ‘personhood’). Haar werk bestaat voornamelijk uit performance en performatieve interventies, waarbij ze performance benadert als een manier om te denken met het lichaam en de ervaring, en dit als onderzoeksstrategie inzet.

Recente activiteiten zijn onder andere de solo performance Ventriloquists, bij Brew, Brussel, het gechoreografeerde, participatieve event Fortress: Undo, bij de AKV St Joost Studium Generale en de presentatie van haar onderzoek bij de ELIA conferentie What’s Going On Here? bij Saint Martin’s in London.

Philippine heeft haar eigen kunstenaarspraktijk. Daarnaast geeft ze les bij AKV|St.Joost. Ze is ook moderator bij debatten en conferenties bij onder andere BOZAR in Brussel, Buda in Kortrijk en bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

Onderzoek

Voor het lectoraat Autonoom Maken houdt Philippine zich bezig met het project The Self as a Relational Infrastructure in Process. Dit is een praktijk gestuurde verkenning van strategieën en technologieën die we gebruiken om andere versies van onszelf te maken, en naar wat het bestaan van die andere versies betekent voor ons begrip van het zelf. 
Ze werkt in een internationale omgeving en publiceert en doceert in de Nederlandse en Engelse taal.