Vertigo / Martine Stig

Onderzoeker Martine Stig is verbonden aan het lectoraat Autonoom Maken. Zij probeert grip te krijgen op en vorm te geven aan ‘een nieuwe perceptie’ die ontstond doordat drones en satellieten andere gezichtspunten dan ooghoogte gangbaar maakten. De onderzoeksvraag is of combinaties van beelden op ooghoogte met vogelvlucht beeld kunnen leiden tot een nieuwe beeldtaal die technologische vooruitgang benut om onze blik op de wereld te vernieuwen. ‘Scènes from above’ is het visuele experiment dat tijdens de Studium Generale 2017 in samenwerking met 30 studenten is uitgevoerd. Scènes werden synchroon vanuit ooghoogte en recht van boven gefilmd en in post-production over elkaar gelegd. De film raakt aan tegenstellingen als zichtbaarheid versus onzichtbaarheid, en publiek versus privaat.
In 2018 is Martine, samen met een curator en een kunstenaarsduo, de research-based art coöperatie Radical Reversibility begonnen (https://radicalreversibility.org/about/). Het werk van Martine leidt tot tentoonstellingen en publicaties, recent op UnSeen, Amsterdam (september 2018). Het onderzoek heeft een voedingsbodem in de master Photography van AKV|St.Joost, maar richt zich in hoofdzaak op vernieuwing van de fotografische beroepspraktijk.

Gestart in februari 2016, lopend onderzoek.

Onderzoeksvraag: Wat is mijn rol als autonoom kunstenaar in tijden van democratisering van beeldcultuur?

Martine onderzoekt verschuiving van perspectief, combinaties van vogelvlucht en streetview, en welke invloed technologie heeft op onze beeldcultuur? Het is kunstonderzoek, methodologisch uitgevoerd door middel van fotografie.
Daarnaast doet Martine ook meer klassiek kunsthistorisch onderzoek om haar artistiek onderzoek wetenschappelijk te onderbouwen. Martine presenteert ieder jaar op UnSeen (Amsterdam). Haar eigen vrije werk ontwikkelt zich mede door haar onderzoek. De vraag naar autonomie wordt vooral ook in relatie gebracht met technologie. Dat is de technologie van het digitale beeld, maar ook van drones (top-down perspectief).
Martine deelde de verworvenheden uit haar onderzoek met studenten tijdens Studium Generale 2017. Zij maakte een film met studenten waarin het vogelvluchtperspectief met het streetviewperspectief werd gecombineerd.
Bekijk hier de resultaten van het Studium Generale.

Martine startte een onderzoeksgroep Seeing without a Seer in de master Photography van AKV|St.Joost. In oktober 2018 werd een studiedag in Amsterdam georganiseerd in samenwerking met honours programme Artez. Daarnaast werkt Martine aan een film Walking the City. Een publicatie over het onderzoeksproject staat in 2019 bij FW:Books in de planning. Deze publicatie is gericht op de fotografiepraktijk.null

Martine Stig is onderzoeker bij het lectoraat Autonoom Maken. Daarnaast is ze docent bij de Master of Photography van AKV|St.Joost.

Onderzoek

Martine Stig woont en werkt in Amsterdam. Ze studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Universiteit van Amsterdam. Het werk van Martine is onder andere tentoongesteld in het Amsterdamse Stedelijk Museum en de Aperture Foundation in New York.

Haar werk is onderdeel van de collecties van het Nederlands Fotomuseum, De Hallen, het Fries Museum en van de Bouwfonds-collectie. 

Ze bracht 4 boeken en een aantal kunstenaarspublicaties uit. Haar meest recente boek, Noir, verscheen in november 2016 bij Fw:books. 

Martine combineert haar praktijk met een docentschap aan de Master of Photography van de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St.Joost en een onderzoeksaanstelling bij het expertisecentrum.

Loopbaan

Het centrale thema in het werk van Martine is het fotografische beeld, stilstaand of bewegend, en zijn authenticiteit. Ze is geïnteresseerd in in hoeverre de alomtegenwoordigheid van beeld beïnvloedt hoe wij de wereld ervaren. Door te spelen met clichés en conventies te verwisselen bevraagt Martine het medium en zijn capaciteit om de realiteit weer te geven. 

In haar huidige onderzoek Vertigo richt Martine zich op de technologische uitbreiding van de zintuigen. Ze vraagt zich af of fotografie en film en daarmee het lineair perspectief nog wel toereikend zijn om de huidige wereld af te beelden.

Bekijk de website van Martine Stig.